Nông thôn Việt Marathon – Long An 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ”

  1. Thông tin chung về giải

– Tên giải chạy: Nông thôn Việt Marathon – Long An 2023

– Slogan: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ

– Website: ntvmarathon.vn

– Fanpage: Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An 2023

– Email: marathon@nongthonviet.com.vn

– Thời gian tổ chức: 11/11/2023

– Thời gian bán vé: 14 giờ ngày 08/10/2023

2. Cơ cấu giải thưởng

2.1 Giải thưởng chung cuộc

2.2 Giải thưởng theo lứa tuổi (chỉ dành cho vđv tham gia 21km)

KHU ĐÔ THỊ WATERPOINT

VÒNG XOAY DT830, BẾN LỨC, LONG AN

Nông thôn Việt Marathon © 2023. All rights reserved.