Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví giặm”

  1. Thông tin chung về giải

– Tên giải chạy: Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An 2023

– Slogan: Cùng Faith về miền Ví giặm

– Website: ntvmarathon.vn

– Fanpage: Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An 2023

– Email: marathon@nongthonviet.com.vn

– Thời gian tổ chức: 19 – 20/08/2023

– Thời gian bán vé: 15h10 ngày 06/04/2023

2. Cơ cấu giải thưởng

2.1 Giải thưởng chung cuộc

2.2 Giải thưởng theo lứa tuổi (chỉ dành cho vđv tham gia 42km)

KHU ĐÔ THỊ WATERPOINT

VÒNG XOAY DT830, BẾN LỨC, LONG AN

Nông thôn Việt Marathon © 2023. All rights reserved.